Skip to content
Kajaanin Reserviläiset ry

Tervetuloa mukaan yhdistystoimintaan

Kajaanin Reserviläiset ry on sotiemme veteraanien perustama järjestö, jonka tavoitteista keskeisimpiä ovat maanpuolustustahdon ja –taitojen ylläpito ja kohottaminen sekä kansallisen puolustusvalmiuden ylläpidon tukeminen. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestetään vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta yhdistyksen ja MPK:n kautta, kilpailutoiminnalla luodaan yhteishenkeä ja parannetaan erilaisia valmiuksia, kuten maastossaliikkumis-, ammunta-, suunnistus- sekä selviytymistaitoja. Suomen on ylläpidettävä uskottavaa puolustuskykyä, jonka keskeiset kulmakivet ovat materiaalisten resurssien lisäksi joukkojen taito ja luja maanpuolustustahto. Suomen armeija on kansanarmeija, jossa on tarvittaessa paikka jokaiselle suomalaiselle miehelle ja naiselle. Koska puolustusvoimiemme suorituskyvyn määrää olennaisilta osin reservinjoukkojen koulutustaso, on varusmieskoulutuksessa saatuja taitoja ylläpidettävä ja täydennettävä kertaamalla. Tähän toimintaan on saatavissa puolustusvoimiemme täysi tuki sen omana kertausharjoitus-toimintana ja vapaaehtoisena reserviläiskouluttautumisena ja koordinoimana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. Joukkojen ja esikuntien tärkeimpiin tehtäviin kouluttautuneiden henkilöiden tulee pystyä johtamaan sodanajan kokoonpanossa olevia joukkoja niin, että annetut tehtävät voidaan suorittaa. Reserviläisten ohjeena on myös jo koulussa opetetun suomalaisen yhteiskunnan arvomaailman keskeinen periaate, joka on itsenäinen päätäntävalta vain meitä koskevissa kysymyksissä myös Euroopan Unionin jäsenenä. Teksti Paavo Karjalainen
Puheenjohtaja
Teemu Niva

Tule mukaan Reserviläisliittoon

Reserviläisliitto on lähes 38 000 jäsenellään Suomen suurin maanpuolustuksen tukena oleva vapaaehtoisjärjestö. Jäsenmaksulla (25–60 €/vuosi) pääset mukaan toimintaamme.

Liity jäseneksi